Yangın Pompaları

Yangın Pompaları

Yangın pompaları günümüz modern yaşamında aktif olarak kullanılan en önemli yangın söndürme ekipmanlarından biridir. Özellikle önemli yatırımlara sahip tesisler ya da patlayıcı, tehlikeleri maddeleri kullanan yapılar her an yangın riski ile karşı karşıyadır. Yangın pompası, bu durumun yaratabileceği olası can ve mal kayıplarını yok etme ve/veya aza indirme üzerine konumludur. Yangın pompası, yangın durumunda önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncını ve gereken debiyi karşılayabilecek şekilde seçilen ve projelendirilen yangın sisteminin bir parçasıdır. Temel olarak yangın pompaları, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve hidrant tesisatlarını basınçlandırmaya yarayan ekipmanlardır.

Kataloglar

Daha Fazla Bilgi

süprem kumaş
elektromanyetik fren