Frenler ve Kavramalar

Frenler ve Kavramalar

Fren, genel anlamıyla hareket halindeki herhangi bir şeyi yavaşlatmaya ya da durdurmaya veya hareketsiz olarak sabit tutmaya yarayan sisteme verilen addır.

Sağlıklı ve etkili bir frenleme için fren gücünün, harekete kaynaklık eden güçten daha yüksek olması gerekir. Fren sistemleri, çalışma prensibi itibariyle kavramalara paralellik arz eder. Öyle ki kavrama sistemleri dönen bir elemanı başka bir dönen elemana bağlar ve hızlarını eşitler. Fren sistemleri ise dönen bir elemanı sabit bir elemana bağlayarak devinimi durdurur ya da yavaşlatır. İki sistemde de benzer prensipler devrededir. Hareket ve hızla ilgili işlevlerinin yanı sıra bir ağılığı kaldırmak veya indirmek gibi çok temel ihtiyaçlar için de fren sistemlerinin varlığı hayati önem taşımaktadır.

Alt Bölümler

Kataloglar

Daha Fazla Bilgi

süprem kumaş
elektromanyetik fren