Ex-Proof Motorlar

Ex-Proof Motorlar

Ex-proof elektrik motorları en temel tanımıyla; gaz veya buhar patlamalarına mukavemet edebilen ve patlama ile buna bağlı oluşabilecek kıvılcımların ortamdaki gaz vs. ile temas edip ateşlenmeye ve patlamaya sebebiyet vermesine engel olan elektrik motorlarıdır.

Exproof motorlar tehlikeli bölge olarak sınıflandırılan patlayıcı gaz, buhar, toz bulunan ortamlarda patlamaya neden olmayacak bir şekilde dizayn edilerek iç ve dış alanlarda kullanılır. ‘Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT)’ kapsamında, patlama ve yanma riski olan yerlerde kullanılan cihazların bu ortamların gerektirdiği standartlara ve kurallara uygun olması gerekmektedir.

Ex-proof elektrik motorları; yer altı-yer üstü madenleri, rafineriler, tersaneler, dolum tesisleri, kimya, ilaç, boya, parfüm gibi endüstriyel fabrikalar ve buna benzer risk teşkil eden yanıcı ve patlayıcı gaz ortamlarında kullanılmaktadır.

Ex-proof elektrik motorlarının alev, kıvılcım ve ark sızdırmazlık özellikleri bulunmakla birlikte koruma sınıflarına göre yüzey sıcaklıkları da limitlendirilmiştir. Sanayide kullanılan elektrik motorlarına göre iç yapıları farklıdır. Aşırı ısınmazlar mesela benzin, tiner, alkol ve solventli ortamlarda çalıştırıldıklarında da bu maddelerin yanmasına veya patlamasına sebep olmazlar.

Kataloglar

Daha Fazla Bilgi

süprem kumaş
elektromanyetik fren