Çift Devirli Motorlar

Çift Devirli Motorlar

Çift devirli motorlar genelde “İki Ayrık Sargılı” ve “Dahlander Sargılı” olarak iki ana gruba ayrılır. Ayrık sargılı motorlarda her iki sargı istenen çok farklı kutup sayısında yapılabilmesine karşın, Dahlander sargılarda iki kutup sayısının birbirinin katı olması gerekir: 2/4, 4/8, 6/12 gibi. Ayrık sargılı motorlarda Sargı güçlerinin oranı da –belli sınırlar içerisinde- çok değişik olabilir.

Kataloglar

Daha Fazla Bilgi

süprem kumaş
elektromanyetik fren